Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

90 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 472/2004 z dnia 2004-12-22

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji w 2005 r. w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi"

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr 99, poz. 1001 z późn. zmianami) oraz Uchwały Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia10 listopada 2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie z budżetu powiatu dotacji na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione, Zarządu Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizacje w drodze zlecenia zadań własnych Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej, przeznaczonych do realizacji w 2005r. przez podmioty uprawnione.
 2. Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 1. dnia 10 listopada 2004r. Rada Powiatu podjęła uchwałę w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej podmiotom uprawnionym,
 2. dnia 15 grudnia Rada Powiatu podjęła uchwałę budżetową, określając wysokość środków na realizację zadań,
 3. zgodnie z zapisem § 3 Uchwały Rady Powiatu określonej w pkt.3 podpunkt 1 Zarząd Powiatu ogłasza konkurs ofert, określając zakres zadań - które będą zlecane w danym roku podmiotom uprawnionym.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-18 11:34:15
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 11:34:15

Strona odwiedzona 872 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.