Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

90 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 478/2004 z dnia 2004-12-22

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264) oraz Uchwały Nr XX/254/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XX/254/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zmiany planu dochodów i wydatków w związku:

 1. z pismem Ministra Finansów ST3-4822-7/2004, w którym przyznaje się dla Powiatu Gryfińskiego kwotę w wysokości 188.597 zł ze środków rezerwy ogólnej w związku ze zmianą systemu finansowania domów pomocy społecznej,
 2. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o zwiększenie dochodów o kwotę 29.200 zł, w związku z nieplanowanym zwiększonym zainteresowaniem wynajmem pomieszczeń w placówce,
 3. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o zmianę w planie dochodów o kwotę 6.000 zł - zmniejszenie działu 854, zwiększenie działu 700,
 4. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie o zmniejszenie planu dochodów o kwotę 7.000 zł w związku z mniejszym zainteresowaniem wynajmem sal dydaktycznych,
 5. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 11.294 zł w związku ze zmianą sposobu naliczania (zwiększenie odpisu) środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 6. wnioskiem Dyrektora SOSW w Chojnie w sprawie zwiększenia planu dochodów i wydatków w wysokości 10.842 zł w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów.
 7. wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna. Osiągnięcie ponadplanowych dochodów wynika ze zwiększonych wpływów od pensjonariuszy,
 8. wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 20.000 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna. Osiągnięcie ponadplanowych dochodów wynika ze zwiększonych wpływów odpłatności za pobyt,
 9. wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 54.986 zł w dziale 852 - Pomoc społeczna w związku z przewidywanym przekroczeniem planowanej kwoty dochodów,
 10. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 1.112 zł w związku ze zwrotem z Państwowego Funduszy Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego ,
 11. wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmianę w planie wydatków o kwotę 40.000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczeń internatu na ul. Łużyckiej przeznaczonych na lokalizację PCPR,
 12. przeznaczeniem środków w kwocie 52.000 zł na obsługę kredytów zaciągniętych przez Powiatu Gryfiński,
 13. zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 147.503 zł w związku niemożliwością wykonania planu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-18 11:55:04
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 11:55:04

Strona odwiedzona 930 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.