Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

90 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 479/2004 z dnia 2004-12-22

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135), oraz § 18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 14.514 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 14.514 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 14.514 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 458.823 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 4.748 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 4.748 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 248.744 zł
   • rozdział 80102 - Szkoła specjalna - 2.400 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 15.000 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 59.145 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 36.903 zł
   • rozdział 80130 -Szkoły zawodowe - 135.296 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna -134.000 zł
   • rozdział 85295 - Pozostała działalność - 134.000 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 7.000 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 7.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 14.514 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 14.514 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
   • dział 600 - Transport i łączność - 52.817 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 52.817zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 447.309 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 600 - Transport i łączność - 52.817 zł
   • rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe - 52.817zł
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 26.748 zł
   • rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe -26.748 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 233.744 zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 46.585 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 88.711 zł
   • rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 2.400 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 96.048 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna -134.000 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie -134.000 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. przesunięciem środków z rezerwy w kwocie 4.748 zł na remont pokrycia dachu w budynku przy ul. Niepodległości 39 i ul. Szczecińskiej 21, gdzie wystąpiły nieszczelności w pokryciu dachu oraz korozja elementów obróbek blacharskich,
 2. przeznaczeniem środków z rezerwy w kwocie 7.000 zł dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na wyposażenie pomieszczeń archiwum w regały i szafy metalowe,
 3. przeznaczeniem 15.000 zł dla Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie na bieżącą działalność,
 4. przeznaczeniem środków w wysokości 2.400 zł będących w dyspozycji Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie na zakup zmywarek w związku z kompleksowym remontem pomieszczeń kuchni i stołówki,
 5. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami o kwotę 135.296 zł,
 6. przesunięciem środków w wysokości 134.000 zł z Powiatowego Centrum Rodzinie w Gryfinie przeznaczonych na dofinansowanie zakupu samochodów dla jednostek pomocy społecznej.
 7. wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o dokonanie zmian w planie wydatków budżetowych między rozdziałami o kwotę 96.048 zł,
 8. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 541/2004 z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2004, które przyznaje Powiatowi dotacje celowa w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 14.514 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowań (wraz z ustawowymi odsetkami) wynikających z decyzji Starosty Gryfińskiego, na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Powiat nieruchomości zajętych pod drogi publiczne powiatowe,
 9. Uchwałą Nr XIII/138/2004 Rady Powiatu z dnia 25.02.2004 w sprawie przekazania i finansowania zadań z zakresu remontu chodników na ulicach powiatowych terenu miasta Gryfina oraz wnioskiem PZD z dnia 18.10.2004 r. o sfinansowaniu tego zadania w roku 2004 na podstawie porozumienia w Gminą Gryfino. Zmiana planu finansowego polega na przesunięciu środków w wysokości 52.817 zł między wykonawcami, tj. z PZD do Starostwa Powiatowego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-18 11:58:43
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 11:58:43

Strona odwiedzona 897 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.