Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

92 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 492/2004 z dnia 2004-12-31

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135) oraz Uchwały Nr XXI/268/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2004 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXI/268/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2004.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Projekt uchwały przewiduje zmiany planu dochodów i wydatków w związku:

 1. Zwrotem niewykorzystanej dotacji przez jednostki z zakresu "Edukacji ekologicznej". Na łączna kwotę 1.259,60 zł (ZSP Nr 1 Chojna -142,04 zł, ZSP Nr 2 Gryfino - 1.114,95 oraz SOSW w Chojnie - 2,61 zł)
 2. Wnioskiem Dyrektora SOSW w Chojnie o zmianę wydatków budżetowych miedzy działami o kwotę 62.692 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o zmianę miedzy działami w wydatkach budżetowych o kwotę 12.634 zł.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetowych w związku z osiągnięciem ponadplanowych dochodów w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdziale 85218 - Powiatowa centra pomocy rodzinie o kwotę 1.140 zł,
 5. Zmniejszeniem planu dochodów ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 835.334 zł w związku z niemożliwością wykonania planu,
 6. Uzyskaniem ponadplanowych dochodów z opłaty komunikacyjnej w wysokości 835.334 zł,
 7. Otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwrotu kwoty 26.999 zł, którą przeznacza się na dofinansowanie do zakupu samochodów przez jednostki organizacyjne Powiatu,
 8. Zwiększeniem planu wydatków w kwocie 18.368 zł w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie z przeznaczeniem na świadczenia dla rodzin zastępczych,
 9. Wnioskiem Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przesuniecie środków w planie wydatków w wysokości 25.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie. Zakup jest współfinansowany z PFRON,
 10. Zwiększeniem dochodów o kwotę 16.990 zł tytułu najmu i dzierżawy wykonany przez PZD w Gryfinie,
 11. Zmianą przeznaczenia planowanych kwot wydatków w wysokości 15.000 zł (rozdział 71095) i 40.000 zł (rozdział 70005) na dofinansowanie zakupu samochodów dla jednostek powiatowych, w części dotyczącej udziału własnego,

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-18 12:43:56
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 12:43:56

Strona odwiedzona 822 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.