Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

92 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 493/2004 z dnia 2004-12-31

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2004 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2004

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Nr 96 poz. 874, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 123 poz. 1291, Nr 121 poz. 1264, Nr 210 poz. 2135), oraz § 18 Uchwały Nr XII/120/2003 Rady Powiatu Gryfińskiego w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2003r, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 9.074 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 - Różne rozliczenia - 8.641 zł
   • rozdział 75802 - Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 8.641 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 433 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 433 zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 433 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 433 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 433 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 581/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2004, które przyznaje Powiatowi dotacje celową w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 433 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz Ewy i Jarosława Niechciał za przejęta z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Samorząd Województwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną wojewódzką,
 2. przyznaniem przez Ministerstwo Finansów kwoty w wysokości 8.641 zł ze środków rezerwy ogólnej (na rachunek budżetu Powiatu w dniu 29.12.2004 r. wpłynęła kwota z Ministerstwa Finansów tytułem uzupełnienie subwencji ogólnej dla powiatów).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-01-18 12:44:44
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-18 12:44:44

Strona odwiedzona 951 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.