Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

93 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 498/2005 z dnia 2005-01-12

w sprawie wprowadzenia zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu

Na podstawie art.32 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 155, poz.1014 z późn. zmianami) oraz art.19 pkt.10 i art.152 ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64 poz.593 z późn. zm. Dz.U. Nr 99, poz. 1001) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zatwierdzonego Uchwałą nr 366/2001 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.05.2001r polegającą na:

 1. Odstąpieniu od zmniejszenia liczby miejsc ze 120 do 100 w Domu w latach 2005 - 2006.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 382/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 sierpnia 2004r. w sprawie wprowadzenia zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 1. Zgodnie z programem naprawczym w latach 2005-2006 należy zmniejszyć liczbę miejsc o 20.
 2. W roku 2004 po przeniesieniu pracowni krawieckiej do pomieszczeń szkoły, zaistniała możliwość uzyskania dodatkowych pomieszczeń mieszkalnych. Umożliwi to likwidację pokoi 5-osobowych, a tym samym wszystkie pokoje mieszkalne osiągną obowiązujący standard.
 3. W 2005r. wnioskuję o odstąpienie od zmniejszenia liczby miejsc ze 120 do 100 w Domu w latach 2004 - 2006.
 4. Do Domu Pomocy Społecznej w Moryniu na umieszczenie oczekują obecnie 4 osoby. W związku z tym w/w zadanie nie jest możliwe do zrealizowania.
 5. Realizacja zadania nastąpi wówczas, gdy będzie to możliwe (tzn. długotrwały brak osób oczekujących na umieszczenie w w/w placówce i powiększająca się liczba wolnych miejsc w Domu).

data opublikowania: 2005-01-21 07:48:14
data ostatniej aktualizacji: 2005-01-21 07:48:14

Strona odwiedzona 948 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.