Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

99 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 514/2005 z dnia 2005-03-08

w sprawie odwołania otwartego konkursu ofert w części dotyczącej Prowadzenia 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr 472/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji w 2005r. w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej- zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi", Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Odwołuje się zapisany w punkcie 3 Ogłoszenia Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 lutego 2005r. otwarty konkurs ofert na realizację w drodze zlecenia zadań własnych Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej, przeznaczonych do realizacji w 2005r. przez podmioty uprawnione w części dotyczącej ,,Prowadzenia 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, w miejscowościach:

 • Gryfino, ul. Bol. Chrobrego 48, - 30 dzieci,
 • Gryfino, ul. Iwaszkiewicza 70, - 30 dzieci,
 • Wełtyń ul. Niepodległości 2, - 30 dzieci,
 • Krzywin Gryfiński, ul. Królewiecka 2, - 30 dzieci,
 • Grzybno, - 30 dzieci,
 • Strzelczyn, - 30 dzieci,
 • Radziszewo, - 30 dzieci,
 • Sobieradz, - 30 dzieci.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Kwota dotacji wynosi 76.000,00 zł rocznie dla 240 dzieci tj. 26,93 zł miesięcznie na 1 wychowanka.

§ 2

Odwołanie ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 1. Dnia 24 lutego br. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań z zakresu pomocy społecznej, między innymi Prowadzenie 8 placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 240 dzieci. Placówki prowadzone przez TPD.
 2. Po ogłoszeniu konkursu w dniu 1 marca br. Dyrektor PCPR uzyskał informację od Prezesa TPD Pana Z. Pyszkowskiego, że 2005r. TPD prowadzić będzie 8 placówek o łącznej liczbie miejsc 240 w miejscowościach innych niż podane w ogłoszeniu.
 3. Zgodnie z zapisem uchwały Zarządu Powiatu z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert "Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu ofert bez podawania przyczyny oraz przesunięcia terminu składania ofert.
 4. W związku z zaistniałą sytuacją istnieje konieczność odwołania konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, "Prowadzenie 8 placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym dla 240 dzieci".

data opublikowania: 2005-03-11 10:46:26
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-11 10:46:26

Strona odwiedzona 856 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.