Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

99 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 515/2005 z dnia 2005-03-08

w sprawie powołania Zespołu opiniującego oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr 99, późn. 1001 z późn. zm.) w związku z uchwałą Nr472/2004 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 grudnia 2004r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonych do realizacji w 2005r. w drodze zlecenia organizacjom pozarządowym, podmiotom prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej - zwanym dalej "podmiotami uprawnionymi" Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1
 1. Powołuje się Zespół opiniujący oferty na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej złożone przez organizacje pozarządowe na otwarty konkurs ofert.
 2. Skład Zespołu:
  1. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie - przewodnicząca Zespołu,
  2. Referent ds. placówek opiekuńczo-wychowawczych w PCPR -członek Zespołu,
  3. Referent ds. domów pomocy społecznej w PCPR - członek Zespołu,
  4. Przedstawiciel Wydziału Organizacji i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Gryfinie - członek Zespołu,
  5. Przedstawiciel Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu w Gryfinie- członek Zespołu,
  6. Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie - członek Zespołu,
  7. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Moryniu- członek Zespołu,
  8. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - członek Zespołu.
  9. Księgowa PCPR w Gryfinie - członek Zespołu.
§ 2
 1. Zespól pracuje zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 2. Do zadań Zespołu w szczególności należy zaopiniowanie ofert w terminie 14 dni od dnia wpływu kompletnych ofert.
 3. Przekazanie zaopiniowanych ofert Zarządowi Powiatu w Gryfinie.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 1. Dnia 24 lutego 2005r. Zarząd Powiatu ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej.
 2. Organ ogłaszający otwarty konkurs ofert może powołać zespół opiniujący oferty.
 3. Zespół przedkłada Zarządowi Powiatu zaopiniowane oferty.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-03-11 10:49:58
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-11 10:49:58

Strona odwiedzona 895 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.