Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

99 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 516/2005 z dnia 2005-03-08

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 2.153 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.153 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 2.153 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 50.877 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 48.724 zł
   • rozdział 75019 - Rady powiatów - 16.104 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 32.620 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 2.153 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami -2.153 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 48.724 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 -Różne rozliczenia - 48.724 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 48.724 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 9/2005 z dnia 14 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 1.744 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz Państwa Radosławy i Albina Koblowskich, za przyjętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Samorząd Województwa nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - wojewódzką,
 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 45/2005 z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową ( wg ustawy budżetowej cz. 83, poz. 24) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami w kwocie 409 zł z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz osób fizycznych, wynikającego z decyzji i postanowienia Starosty Gryfińskiego za przyjętą z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego nieruchomość zajętą pod drogę publiczną - wojewódzką,
 3. przeznaczeniem środków z rezerwy ogólnej w wysokości 16.104 zł na pokrycie kosztów badania sprawozdań finansowych Zakładów Opieki Zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest podmiotem założycielskim. Zarząd wybrał ofertę Zachodniopomorskiej Kancelarii Audytorskiej "BUR" Sp. z o.o. w Szczecinie, która zaoferowała wykonanie usługi do kwoty 16.104 zł. Ostateczne rozliczenie ofert nastąpi po podpisaniu umów.
 4. przeznaczeniem środków z rezerwy ogólnej w wysokości 32.620 zł na pokrycie kosztów dotyczących realizacji prac związanych z uruchomieniem Systemu POJAZD. W dniu 09.02.2005 Zarząd pozytywnie rozpatrzył wniosek Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich na zabezpieczenie dodatkowych niezaplanowanych środków na ten cel.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-03-11 10:49:58
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-11 10:49:58

Strona odwiedzona 1014 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.