Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

100 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 517/2005 z dnia 2005-03-16

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektów współfinansowanych z EFS w ramach SPO ZRL: Działanie 1.2. - Perspektywy dla młodzieży projekt pod nazwą "Szansa na start"; Działanie 1.3. - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pod nazwą "Zacznij od nowa" oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z ubieganiem się o dofinansowanie powyższych projektów z EFS i z ich realizacją.

Na podstawie art. 32 ust. 1 oraz art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr 99 poz. 1001) oraz § 59 ust. 1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się do realizacji projekty współfinansowane z EFS w ramach SPO ZRL:

 • Działanie 1.2 - Perspektywy dla młodzieży projekt pod nazwą "Szansa na start:
 • Działanie 1.3 - Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia pod nazwą "Zacznij od nowa".

Zgodnie z założeniami określonymi we wnioskach o dofinansowanie projektów w ramach SPO ZRL, stanowiących załączniki do niniejszej uchwały, o ile zostaną one zakwalifikowane do objęcia dofinansowaniem.

§ 2

Udziela się pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z:

 1. ubieganiem się o dofinansowanie projektów z EFS w ramach konkursu ogłoszonego przez instytucję wdrażającą tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie,
 2. realizacją projektów,
 3. dokonywaniem zmian w projektach w trakcie ich realizacji zgodnie z zasadami określonymi w umowach o dofinansowanie projektów w ramach SPO ZRL 2004-2006, oraz do podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji projektów.
§ 3

Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektów oraz ich rozliczenia tj.od 01.03.2004 r. - 31.01.2006 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01.03,2005 r.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

data opublikowania: 2005-03-22 08:51:34
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 08:51:34

Strona odwiedzona 909 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.