Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

100 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 518/2005 z dnia 2005-03-16

w sprawie przesunięcia terminu realizacji zadań etapowego planu dochodzenia do standardów w placówce opiekuńczo-wychowawczej-socjalizacyjnej w Binowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr142, poz. 1592 z późn. zmianami) i art. 154 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593 oraz Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych (Dz. U. Nr 37, poz. 331) oraz uchwały Nr 191/XVII/2004 z dnia 21 lipca 2004 r. Rady Powiatu w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004-2009 edycja II w związku z uchwałą Nr 244/XX/2004 z dnia 15 grudnia 2004 r. Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/191/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2004-2009 Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany do etapowego planu działań dochodzenia do standardów w Domu Dziecka w Binowie, zatwierdzonego Uchwałą Nr 512 A / 2002 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08 maja 2002 r. polegające na:

 1. Przesunięciu terminu realizacji następujących zadań na rok 2006:
  1. wymiana dachówki,
  2. izolacja budynku od wilgoci,
  3. modernizacja kuchni.
 2. Wprowadza się w/w zadania do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Dziecka w Binowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE
 1. Zgodnie z art. 154 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. Nr 64, poz. 593 oraz Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) placówki opiekuńczo-wychowawcze, które nie osiągają standardu, są zobowiązane do opracowania i realizacji programu naprawczego do końca 2006r.
 2. Zadania pn. wymiana dachówki, izolacja budynku od wilgoci oraz remont kuchni były planowane na lata 2004- 2005.
 3. W związku z planowaną relokacją placówki do Chojny uzasadnionym jest przesunięcie terminu realizacji w/w zadań na rok 2006.
 4. Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu z dn. 15 grudnia 2004 r. Nr XX/244/2004 w sprawie zmiany uchwały z dnia 21 lipca 2004 r. Nr XVII/191/2004 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego na lata 2004-2009 należy ująć w/w zadania w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym.

data opublikowania: 2005-03-22 08:56:34
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 08:56:34

Strona odwiedzona 845 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.