Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

100 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 521/2005 z dnia 2005-03-16

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 133.692 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852-Pomoc społeczna - 133.692 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 133.692 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 133.692 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852-Pomoc społeczna - 133.692 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 133.692 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu wniosku Dyrektora DPS Trzcińsko Zdrój o zwiększenie planu finansowego jednostki o kwotę 133.692 zł.

Środki w wysokości 133.692 zł przeznacza się jako wkład własny przy realizacji programu naprawczego przez Dom Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju - zakup i montaż dźwigu osobowego - przy współudziale środków z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

W planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na rok 2005 w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej znajduje się kwota 198.072 zł przeznaczona na realizacje programów naprawczych przez jednostki organizacyjne powiatu. W związku z powyższym następuje przesuniecie środków na realizację programu naprawczego z planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zwiększając plan finansowy Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-03-22 08:57:27
data ostatniej aktualizacji: 2005-03-22 08:57:27

Strona odwiedzona 1002 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.