Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 530/2005 z dnia 2005-04-20

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), oraz § 19 Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 7.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 7.000 zł
   • rozdział 75020 - Starostwa powiatowe - 7.000 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13.350 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
   • dział 750 -Administracja publiczna - 7.000 zł
   • rozdział 75020 -Starostwa powiatowe - 7.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 750 -Administracja publiczna - 4.350 zł
   • rozdział 75020 -Starostwa powiatowe - 4.350 zł
   • dział 801- Oświata i wychowanie - 2.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 2.000 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 6.350 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 -Różne rozliczenia - 4.350 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 4.350 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.000 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 2.000 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 124/2005 z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową (z rez. cel. budżetu państwa cz.83, poz. 10) w dziale 750 -Administracja publiczna, rozdziale 75020 - Starostwa powiatowe, w kwocie 7.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji cyklu imprez podsumowujących pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 2. pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu w dniu 23.02.2005 r. wniosku Dyrektora ZSP Nr 2 w Gryfinie dotyczącego przeznaczenia środków w wysokości 2.000 zł na realizację projektu szkolnego-wymiana młodzieży szkolnej z ABW Angermunde i ZSP nr 2 w Gryfinie (wspólne zajęcia edukacyjne młodzieży obu szkół uczących się w zawodach gastronomicznych). Środki na ten cel znajdują się w planie finansowym Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność.
 3. pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu w dniu 08.03.2005 r. wniosku Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie w sprawie zakupu zestawu komputerowego do obsługi Systemu Informacji Oświatowej. Środki na ten cel w wysokości 4.350 zł przeznacza się z rezerwy budżetu powiatu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-04-27 10:31:35
data ostatniej aktualizacji: 2005-04-27 10:31:35

Strona odwiedzona 963 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.