Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

104 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 533/2005 z dnia 2005-05-06

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Osinów Dolny o łącznej powierzchni 6,6235 ha

Na podstawie art. 17 pkt. 7 lit. a) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z następującymi zmianami: art. 5 Dz. U. z 2004 r Nr 6 poz. 41, art. 10 Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1492/ Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zarząd Powiatu uzgadnia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie geodezyjnym Osinów Dolny o łącznej powierzchni 6,6235 ha, z następującymi uwagami:

 • w treści projektu uchwały proponuje się zawrzeć informację określającą numery działek objętych przedmiotowym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wraz z określeniem ich powierzchni,
 • w § 3: ust. 3 pkt. 2) lit. e), ust. 5 pkt. 2) lit. d), ust. 7 pkt. 2) lit. f), ust. 10 pkt. 2) lit. k) należy określić w sposób precyzyjny ilość wymaganych miejsc parkingowych dla danego terenu przez określenie ich liczby lub wskaźnika w odniesieniu do powierzchni obiektów kubaturowych,
 • w treści projektu uchwały należy zachować prawidłową kolejność numeracji poszczególnych paragrafów - w wersji przedłożonej do uzgodnienia brak jest § 4,
 • w treści projektu uchwały należy uwzględnić uwarunkowania wynikające z rozporządzenia Wojewody Szczecińskiego Nr 3/1993 z dnia 1 kwietnia 1993 r. w sprawie utworzenia Cedyńskiego Parku Krajobrazowego (Dz. U. Woj. Nr 4, poz. 49, z późn. zm.),
 • zdanie § 3 ust. 2 lit. f) należy zastąpić zdaniem: "istniejące obiekty budowlane do likwidacji", ponieważ likwidacja powinna dotyczyć nie tylko budynku ale także zadaszenia nad dystrybutorami i istniejącego zagospodarowania,
 • w § 3 ust. 7 lit. pkt. 2 lit. j), § 5 ust. 1 pkt. 4 proponuje się dopisać na końcu zdania "zgodnie z przepisami odrębnymi",
 • w § 6 ust. 2 z uwagi na zakaz wprowadzania ścieków do wód podziemnych słowa: "wód podziemnych" należy zastąpić: "do ziemi",
 • w § 6 należy dopisać: "realizacja stacji paliw zaliczona jest do inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska i wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zgodnie zprzepisami odrębnymi",
 • w § 3 ust. 7 należy dopisać następujące zdanie: "przed realizacją inwestycji na terenie przeznaczonym pod realizację stacji paliw należyrozpoznać warunki hydrologiczne rejonu stacji paliw, jako obiektu mogącego zanieczyścić wody podziemne",
 • w § 3 ust. 4 należy dopisać następujące zdanie: "w trakcie likwidacji istniejącej stacji paliw należy w jej podłożu i otoczeniu rozpoznać stopień zanieczyszczenia produktami ropopochodnymi, a stwierdzenie zanieczyszczeń spowoduje konieczność przeprowadzenia rekultywacji gruntu w sposób określony w przepisach szczególnych",
 • w § 6 należy dopisać następujące zdanie: "zbędne masy ziemne powstające w czasie realizacji inwestycji należy przetransportować w miejsce wskazane przez burmistrza lub wykorzystać do nowego ukształtowania w granicach działki budowlanej",
 • w § 5 ust. 1 pkt. 7 należy dopisać: "gospodarowanie odpadami zgodnie z przepisami o odpadach i obowiązującym miejskim systemem gospodarowania odpadami",
 • w § 5 ust. 1 pkt. 8 należy dopisać "przy czym eksploatacja źródeł ciepła nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska".
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

data opublikowania: 2005-05-11 09:00:00
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 09:00:00

Strona odwiedzona 948 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.