Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

104 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 534/2005 z dnia 2005-05-06

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), oraz § 19 Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 35.155 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 13.155 zł
   • rozdział 80111 - Gimnazja specjalne - 3.657 zł
   • rozdział 80120 -- Licea ogólnokształcące - 9.498 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 22.000 zł
   • rozdział 85333 - Powiatowe urzędy pracy - 22.000 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 35.155zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 758 -Różne rozliczenia - 22.000 zł
   • rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 22.000 zł
   • dział 801 - Oświata i wychowanie - 13.155zł
   • rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 3.657 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 9.498 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu w dniu 20.04.2005 r. wniosku Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie na pokrycie kosztów audytu zewnętrznego dotyczącego projektów realizowanych przez PUP w ramach działania 1.2 i 1.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich. Środki w wysokości 22.000 zł przeznacza się z rezerwy ogólnej budżetu.
 2. wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu 801-Oświata i wychowanie o kwotę 3.657 zł. W związku z przejściem nauczyciela ze szkoły podstawowej do gimnazjum nie uwzględniono zmian w dodatkowym wynagrodzeniu rocznym.
 3. wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach w sprawie zmian w planie wydatków budżetowych w ramach działu 801-Oświata i wychowanie o kwotę 9.498 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-05-11 09:13:08
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-11 09:13:08

Strona odwiedzona 1054 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.