Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

105 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 536/2005 z dnia 2005-05-16

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej przeznaczonego do realizacji w 2005 roku - prowadzenie 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zmianami) oraz Uchwały Nr XIX/235/04 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.11.2004r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu na realizację zadań własnych powiatu z zakresu pomocy społecznej organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność w zakresie pomocy społecznej, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancji wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty uprawnione Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w drodze zlecenia, zadania własnego Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie 8 placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, przez podmioty uprawnione.
 2. Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski

data opublikowania: 2005-05-24 08:58:54
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-24 08:58:54

Strona odwiedzona 875 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.