Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

105 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 538/2005 z dnia 2005-05-16

w sprawie harmonogramu i trybu przekazania zadania: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Moryniu organizacjom pozarządowym

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt. 3 i 6, art.26 ust.4, art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r., Nr 76 poz. 694 z późn. zm.) oraz art. 231 Kodeksu Pracy (Dz.U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zobowiązuje się Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Moryniu do:
  1. przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w drodze spisu z natury wszystkich aktywów i pasywów wg. stanu na dzień 30 czerwca 2005r., w terminie do dnia 15 lipca br.,
  2. odprowadzenia w całości dochodów, które stanowią dochód powiatu do dnia 30 czerwca 2005r.,
  3. intensyfikacji działań dotyczących ściągalności należności z tytułu odpłatności mieszkańca za pobyt w domu pomocy, z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zweryfikowania zaangażowania wydatków w takim zakresie, aby na dzień 30 czerwca 2005r. stanowiły minimalny poziom,
  4. poinformowania dostawców towarów i usług o zmianie formy organizacyjno-prawnej i cesji umów zawartych do realizacji po terminie 30 czerwca 2005r.,
  5. przeprowadzenia osobnej wyceny zapasów magazynowych, sfinansowanych ze środków budżetowych i otrzymanych od darczyńców,
  6. przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji depozytów mieszkańców.
§ 2
 1. Zobowiązuje się Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Moryniu do sporządzenia bilansów jednostek budżetowych wraz ze wszystkimi sprawozdaniami statystycznymi oraz załącznikami na dzień 30 czerwca 2005r. oraz dokonania rozliczenia z budżetem powiatu i rozliczeń publiczno-prawnych.
 2. Dokumenty pełnej inwentaryzacji spisu z natury stanowią załączniki do sprawozdawczości.
§ 3

Zobowiązuje się Dyrektorów Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Moryniu do dokonania pełnej inwentaryzacji akt osobowych, w trybie Rozporządzenia Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z 28.05.1996r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

§ 5

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciaPrzewodnicząca Zarządu Powiatu Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu Bronisław Sakowski

data opublikowania: 2005-05-24 09:12:18
data ostatniej aktualizacji: 2005-05-24 09:12:18

Strona odwiedzona 1012 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.