Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

107 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 540/2005 z dnia 2005-05-24

w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z roku 2001, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), Art. 44, ust. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz. 408 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się rezygnację ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Powiatowego w Gryfinie lek. anestezjologa Barbary Turkiewicz z dniem 31 sierpnia 2005 r.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

W dniu 18 maja 2005 r. Dyrektor SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie Pani Barbara Turkiewicz złożyła rezygnację z zajmowanej funkcji prosząc jednocześnie o rozwiązanie umowy o pracę z dniem 01 czerwca 2005 r.

Pani Barbara Turkiewicz została zatrudniona na stanowisku Dyrektora SPZOZ - Szpital Powiatowy w Gryfinie w dniu 29 listopada 2000 r. na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Stosownie do art. 36 § 1 pkt.3 kodeksu pracy okres wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 3 lata.

W związku z powyższym Zarząd Powiatu ustalił termin rozwiązania umowy o pracę na dzień 31 sierpnia 2005 r. W okresie wypowiedzenia Zarząd Powiatu zobowiązuje Panią Dyrektor do przygotowania materiałów zdawczo-odbiorczych związanych z zarządzaną przez Dyrektor Szpitala placówką. Jednocześnie Zarząd Powiatu stanął na stanowisku, że w przypadku wcześniejszego przygotowania materiałów zdawczo-odbiorczych a także wcześniejszego wyłonienia w drodze konkursu dyrektora SPZOZ Szpitala Powiatowego w Gryfinie będzie możliwe ustalenie wcześniejszego terminu rozwiązania umowy w trybie art. 36 § 6 kodeksu pacy lub w drodze porozumienia stron.

data opublikowania: 2005-06-02 08:28:39
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-02 08:28:39

Strona odwiedzona 1065 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.