Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

107 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 546/2005 z dnia 2005-05-24

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 5.673 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - 1.421 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.421 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.252 zł
   • rozdział 85334- Pomoc dla repatriantów - 4.252 zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 5.673 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 700 -Gospodarka mieszkaniowa - 1.421 zł
   • rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1.421 zł
   • dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 4.252 zł
   • rozdział 85334- Pomoc dla repatriantów - 4.252 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 176/2005 z dnia 2 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego ma rok 2005, na mocy którego zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa (z rez. cel. budżetu państwa cz.83, poz. 19) na realizację zadań zleconych w kwocie 4.252 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , rozdziale 85334-Pomoc dla repatriantów, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów remontu lokalu mieszkalnego repatriantki p. Jadwigi Bagińskiej zamieszkałej w Gryfinie,
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 180/2005 z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego ma rok 2005, na mocy którego zwiększona została Powiatowi Gryfińskiemu dotacja celowa (z rez. cel. budżetu państwa cz.83, poz. 24) na realizację zadań zleconych w kwocie 1.421 zł w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania (wraz z ustawowymi odsetkami) na rzecz p. Marka Przybyła, wynikającego z decyzji Starosty Gryfińskiego z tytułu utraty prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Lubiechów Dolny, gmina Cedynia, zajętej pod budowę drogi wojewódzkiej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-06-02 08:38:32
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-02 08:38:32

Strona odwiedzona 920 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.