Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

108 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 551/2005 z dnia 2005-06-08

w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia oraz regulaminu konkursu ofert na opracowanie programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz Uchwały Nr XXIV/307/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20 maja 2005 r.w sprawie przyjęcia stanowiska na temat dalszego funkcjonowania SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Postanawia się przeprowadzić konkurs ofert na wybór oferenta, który opracowałby program restrukturyzacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.

§ 2

Przyjmuje się treść ogłoszenia konkursu ofert na wybór oferenta, który opracowałby program restrukturyzacyjny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie.
Ogłoszenie stanowi zał. nr 1 do niniejszej uchwały i podlega publikacji:

 • w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Gryfinie,
 • poprzez zamieszczenie ogłoszeń płatnych w "Gazecie Wyborczej" i "Głosie Szczecińskim",

Ponadto treść ogłoszenia zostanie rozesłana jako komunikat do wszystkich mediów lokalnych, Niepublicznych Zakładów Podstawowej Opieki Zdrowotnej na terenie Powiatu Gryfińskiego oraz urzędów miast i gmin wchodzących w skład Powiatu Gryfińskiego.

§ 2

Przyjmuje się treść regulaminu konkursu ofert na opracowanie programu restrukturyzacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Gryfinie, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski

data opublikowania: 2005-06-17 08:09:35
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-17 08:09:35

Strona odwiedzona 832 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.