Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

109 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 553/2005 z dnia 2005-06-15

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 2 pkt 1 ` ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), oraz § 19 Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2.000 zł
  dział 801- Oświata i wychowanie - 2.000 zł
  rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 2.000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 2.000 zł z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801 - Oświata i wychowanie - 2.000 zł
  rozdział 80195 - Pozostała działalność - 2.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu w dniu 08.06.2005 r. wniosku dyrektora ZSP Nr 2 w Chojnie dotyczącego przeznaczenia środków w wysokości 2.000 zł na realizację polsko-niemieckiego projektu pn. "Jesteśmy otwarci na Europę, halo Sąsiedzi". Środki na ten cel zostały zabezpieczone w planie finansowym Starostwa, których dysponentem jest Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 - Pozostała działalność.

Projekt uchwały przewiduje przesuniecie środków do planu finansowego ZSP Nr 2 w Chojnie na ww. cel.

Skarbnik Powiatu
Lilianna Ochmańska


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-06-21 08:10:58
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-21 08:10:58

Strona odwiedzona 888 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.