Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

112 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 572/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) oraz Uchwały Nr XXV/323/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXV/323/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski

UZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXV/323/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.

Uchwała dotyczyła:

 1. Wprowadzenia środków w kwocie 769.750,30 zł na dofinansowanie projektu pn. "Zacznij od nowa" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.3 "Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia".
 2. Wprowadzenia środków w kwocie 1.406.649,70 zł na dofinansowanie projektu pn. "Szansa na start" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 1.2 " Perspektywy dla młodzieży".
 3. Wprowadzenia środków w kwocie 337.010,21 zł na realizację projektu "Apetyt na Europę" realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie.
 4. Zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 87.134 zł na nieprzewidziane wydatki, które następuje przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z art. 116, ust 4 ustawy o finansach publicznych.

Kwoty pochodzące z projektów pn. "Zacznij od nowa" i "Szansa na start" w łącznej kwocie 111.500 zł przeznaczone jako jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej w planie Funduszu Pracy ujmowane są bezparagrafowo, zgodnie wytycznymi Ministra Gospodarki i Pracy.
Jednak z konieczności zaklasyfikowania wydatków w budżecie Powiatu Gryfińskiego do paragrafów, środki z przeznaczeniem w ww. cel znajdują się w planie finansowym Powiatowego Urzędu Pracy w § 3038 - Uzgodniono z Regionalną Izbą Obrachunkową.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 12:48:19
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 12:48:19

Strona odwiedzona 901 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.