Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

112 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 573/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) oraz Uchwały Nr XXV/321/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXV/321/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXV/321/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005. Uchwała dotyczyła zmian w związku z:

 1. Przekazaniem dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie darowizny w kwocie 4.200 zł od firmy Budimex Dromex S.A. oraz od Stacji Paliw - Król Elżbieta.
 2. Wnioskiem dyrektora Domu Dziecka w Binowie o zmianę klasyfikacji dochodów budżetowych. Zmiana na kwotę 4.200 zł dotyczy zmniejszenia § 0690 -Wpływy z różnych opłat, a zwiększenie § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowaczych. Dodatkowo zwiększa się plan dochodów z tego tytułu o kwotę 5.000 zł w związku z ponadplanowymi dochodami.
 3. Wnioskiem dyrektora Domu Dziecka w Trzcińsku - Zdrój o zmianę klasyfikacji dochodów budżetowych. Zmiana na kwotę 5.000 zł dotyczy zmniejszenia § 0690 -Wpływy z różnych opłat, a zwiększenie § 0680 - Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowaczych.
 4. Zmianą klasyfikacji budżetowej środków w kwocie 93.492 zł przeznaczonych na wypłatę stypendiów dla studentów z Powiatu Gryfińskiego. Dotychczasowy dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zastępuje się działem 803 - Szkolnictwo wyższe, rozdziałem 80309 - Pomoc materialna dla studentów.
 5. W związku błędnym wprowadzeniem kwoty przeznaczonej na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Gryfińskiego o 0,12 zł.
 6. Wnioskiem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zmniejszenie planu dochodów w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000 zł w związku z brakiem możliwości wypracowania zaplanowanych dochodów z tytułu usług żywieniowych przez placówkę.
 7. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu o zwiększeniem planu dochodów i wydatków o kwotę 12.428 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów w I kwartale 2005 r.,
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej Starostwa Powiatowego w Gryfinie o zmniejszenie planu dochodów i wydatków, z których finansowany jest projekt "Powiat Gryfiński - Powiat Uckermark. Możliwości i szanse". Na realizację projektu w 2005 roku przeznacza się kwotę o 22.805,36 zł mniejszą od planowanej.
 9. Wnioskiem dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie o zmianę przeznaczenia kwoty 77.000 zł. Kwota ta zaplanowana została jako dotacja przekazywana w 2005 r. dla gminy Chojna na utrzymanie czystości i zieleni na terenie miejscowości Chojna. W związku z tym, że nie zostało podpisane porozumienie na przekazywanie zadania, będzie ono wykonywane przez Powiatowy Zarząd Dróg.
 10. Wnioskiem dyrektora ZSP w Mieszkowicach o zmianę między działami w planie finansowym jednostki o w kwotę 50.000 zł.
 11. Wnioskiem dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmniejszenie planu wydatków związanych z utrzymaniem dzieci z Powiatu Gryfińskiego przebywających w innych powiatach o kwotę 67.800 zł.
  Na podstawie zawartych umów w roku 2005, wynika, że kwota zaplanowana w budżecie na rok 2005 ulegnie zmniejszeniu o kwotę 67.800 zł. Powyższe środki przeznacza się na zwiększenie planu wydatków w rozdziale 85204 - Rodziny zastępcze, z przeznaczeniem na finansowanie rodzin zastępczych z Powiatu Gryfińskiego.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 12:48:19
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 12:48:19

Strona odwiedzona 785 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.