Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

112 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 574/2005 z dnia 2005-06-29

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), § 19 Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004r, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 60.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 60.000zł
   • rozdział85202 - Domy pomocy społecznej - 60.000zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 38.844 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 38.844 zł
   • rozdział85202 - Domy pomocy społecznej - 38.844 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 80.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 80.000zł
   • rozdział85202 - Domy pomocy społecznej - 80.000zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 58.844 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 58.844 zł
   • rozdział85202 - Domy pomocy społecznej - 58.844 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Uchwała przewiduje zmiany w planie dochodów i wydatków w związku zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 257/2005 z dnia 10 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego ma rok 2005, na mocy którego dokonano zmian w planie dotacji dla Powiatu Gryfińskiego w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, § 2130 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu. Powyższe zmiany polegają na:

 1. Zmniejszeniu dotacji o kwotę 38.844 zł przeznaczonej na utrzymanie osób w domach pomocy społecznej przyjętych na zasadach obowiązujących przed dniem 01.01.2004 r., w związku ze zmniejszeniem się liczby miejsc, W wyniku zmniejszenia się liczby mieszkańców objętych dotacją zamieszkałych w domach pomocy społecznej w Powiecie Gryfińskim w miesiącach styczeń - maj 2005 r. plan dotacji celowej powinien ulec zmniejszeniu o kwotę 58.844 zł. Jednak z uwagi na trudną sytuację finansową domów pomocy społecznej Powiatu Gryfińskiego, podjęto decyzję o pozostawieniu w budżecie Powiatu kwoty 20.000 zł (z przeznaczeniem na realizację programów naprawczych)stąd zmniejszenie dotacji o kwotę 38.844 zł
 2. Zwiększeniu dotacji o kwotę 60.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie osiągania standardów w domach pomocy społecznej (z rez. cel. budżetu państwa cz.83, pz. 49)

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-07 12:49:46
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-07 12:49:46

Strona odwiedzona 857 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.