Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

20 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 40/2003 z dnia 2003-04-09

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2003 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2003.

Na podstawie art. 128, ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z późn. zmianami) - Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 13.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 13.000 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 13.000 zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 13.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych, z tego:
   • dział 853 - Opieka społeczna - 13.000 zł
   • rozdział 85321 - Zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności - 13.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

Zmiany planu dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 175/2003 z dnia 30 kwietnia 2003r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na 2003 rok, które zwiększa Powiatowi (z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz.28) dotację w dziale 853 - Opieka społeczna, rozdziale 85301 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze, §2130 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu o kwotę 269,498 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym na skutki wprowadzonego w 2002r. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli, zgodnie z ustawą "Karta Nauczyciela" oraz na pomoc pieniężną dla usamodzielniających się osób opuszczających niektóre typy placówek opiekuńczo-wychowawczych. Na kwotę 269.498 zł składają się:

 • 5.040 zł - dotacja dla TPD (210 dzieci x 2 zł x 12 m-cy, informacja z Urzędu Wojewódzkiego),
 • 78.840 zł - Dom Dziecka Binowo,
 • 75.600 zł - Dom Dziecka Trzcińsko Zdrój,
 • 110.018 zł - PCPR Gryfino - usamodzielnienia wychowanków z domów dziecka.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-06-09 13:31:35
data ostatniej aktualizacji: 2005-06-09 13:31:35

Strona odwiedzona 840 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.