Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 580/2005 z dnia 2005-07-14

w sprawie wyrażenia zgody na tymczasowe pełnienie funkcji ordynatora oraz pełnienie dyżurów lekarskich przez dyrektora SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie

Na podstawie art. 32 ust. 1 o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku (t.j. w Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 ze zm.), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na pełnienie przez dyrektora Jerzego Gromowskiego funkcji ordynatora oddziału chirurgicznego w SPZOZ Szpital Powiatowy w Gryfinie do czasu wyłonienia ordynatora oddziału chirurgicznego w drodze konkursu.

§ 2

Wyraża się zgodę na pełnienie przez Jerzego Gromowskiego dyżurów lekarskich w SPZOZ Szpital powiatowy w Gryfinie w ramach prowadzonej przez niego Indywidualnej Specjalistycznej Praktyki Lekarskiej na podstawie umowy cywilnoprawnej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Gryfińskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej nie zawiera zakazu łączenia stanowiska ordynatora ze stanowiskiem kierownika zakładu opieki zdrowotnej (wynika to również z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 10 października 2001 r., Sa/Wr 1933/01, niepubl.). W przypadku połączenia stanowisk konieczne jest odpowiednie ustalenie i rozgraniczenie godzin pracy na poszczególnych stanowiskach.

Z chwilą przekształcenia publicznego ZOZ-u w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej organ założycielski wyłącza zakład ze swojej struktury organizacyjnej, a z chwilą wpisu zakładu do KRS-u kreuje nową osobę prawną odrębną od jednostki samorządu. Nie sposób wówczas SPZOZ-u traktować nadal jako samorządowej jednostki organizacyjnej, a do jej kierownika nie znajdują zastosowania ograniczenia wynikające z ustawy antykorupcyjnej, tzn. może on wykonywać działalność gospodarczą poza zakładem. Zgodnie z art. 32j ust. 1 i 2 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej lekarze oraz inni posiadający wyższe wykształcenie pracownicy wykonujący zawód medyczny, zatrudnieni w zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, mogą być zobowiązani do pełnienia w tym zakładzie dyżuru medycznego.

Ustawowa definicja dyżuru medycznego, sformułowana w art. 18d ust. 1 pkt 4 u.z.o.z., wyklucza dopuszczalność kumulowania przez lekarza - pracownika zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonego dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, umowy o pracę oraz umowy cywilnoprawnej, gdy przedmiotem tej ostatniej umowy byłoby wykonywanie przez lekarza czynności zawodowych poza normalnymi godzinami pracy.

Zgodnie z art 22 § 11 kodeksu pracy zatrudnienie w warunkach określonych w § 1 jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy, bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Natomiast 29 listopada 2002 r. wprowadzono wyraźny zakaz w § 12 k.p. zastępowania umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy, określonych w § 1.

Umowa cywilnoprawna "na dyżury", zawarta obok umowy o pracę, może zostać zakwestionowana przez inspektora pracy w drodze powództwa o ustalenie stosunku pracy, jak też powództwa o ustalenie nieważności umowy (powództwo o ustalenie nieistnienia stosunku prawnego). To ostatnie powództwo będzie miało na celu wyeliminowanie umowy cywilnoprawnej "na dyżury" z obrotu prawnego.

Koordynator Ochrony Zdrowia
Jarosław Witeńko

data opublikowania: 2005-07-20 14:10:34
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-20 14:10:34

Strona odwiedzona 913 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.