Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 584/2005 z dnia 2005-07-14

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 1.933 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 1.824 zł
   • rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.824 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 109 zł
   • rozdział 75045 - Komisje poborowe - 109 zł

 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 109 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 109 zł
   • rozdział 75045 - Komisje poborowe - 109 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 1.933 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 1.824 zł
   • rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz inne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.824 zł
  • z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 109 zł
   • rozdział 75045 - Komisje poborowe - 109 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 109 zł
  • z tytułu realizacji zadań zleconych:
   • dział 750 - Administracja publiczna - 109 zł
   • rozdział 75045 - Komisje poborowe - 109 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 286/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które dokonuje zmian w planie dotacji celowych przyznanych Powiatowi w dziale 750 - Administracja publiczna, 75045 - Komisje poborowe, polegających na:
  • zmniejszeniu dotacji § 2110 - dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat o kwotę 109 zł,
  • zwiększeniu dotacji § 2120 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 109 zł.
 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 287/2005 z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które zwiększa dotację celową dla Powiatu w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego §2110 - Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w kwocie 1.824 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-07-20 14:15:37
data ostatniej aktualizacji: 2005-07-20 14:15:37

Strona odwiedzona 898 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.