Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 590/2005 z dnia 2005-08-03

w sprawie wprowadzenia zmian do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zmianami) oraz art. 19 ust. 10 i art. 152 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 z późn. zmianami) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmiany do programu naprawczego usług świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Moryniu zatwierdzonego Uchwałą Nr 366/2001 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 23.05.2001 r. polegające na:

 1. odstąpieniu od realizacji zadania - remont i adaptacja poddasza na pokoje 1 i 2 osobowe
 2. odstąpieniu od realizacji zadania - zmniejszenie liczby miejsc do 100
 3. odstąpienie od realizacji zadania - zorganizowanie zajęć z hipoterapii
 4. przeniesienie w całości zadania na 2006 r. - zwiększenie zatrudnienia zespołu opiekuńczo - terapeutycznego
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu Powiatu Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu Bronisław SakowskiUZASADNIENIE
 • Domy Pomocy Społecznej, które nie osiągają obowiązującego standardu, są zobowiązane do opracowania i realizacji programu naprawczego do końca 2006 r.
 • W dniu 23 maja 2001 r. Zarząd Powiatu uchwałą Nr 366/2001 zatwierdził program naprawczy usług świadczonych przez DPS w Moryniu - w roku 2005 zaplanowano zadania:
  1. remont i adaptacja poddasza - wygospodarowanie pokoi 1 i 2 -osobowych dla 5 osób oraz 2 łazienki i 2 WC (rozdział III pkt 2b),
  2. zmniejszenie liczby miejsc do 100 (rozdział I pkt 4)
  3. zwiększenie zatrudnienia w zespole opiekuńczo-terapeutycznym (rozdział IX pkt 3),
  4. zorganizowanie zajęć z hipoterapii (rozdział VIII pkt 1).
 1. W roku 2005 dokonano remontu i modernizacji dwóch pokoi 10-osobowych, montując ścianki działowe uzyskano 6 pokoi 3-osobowych o pow. 18 i 19 m2, każdy pokój posiada łazienkę i wc, przenosząc pracownię krawiecką do pomieszczeń po szkole, pozyskano 2 pokoje 3- osobowe z łazienkami i wc. Ogółem uzyskano 8 dodatkowych pokoi, co pozwoliło na osiągnięcie przez Dom standardu (liczby i powierzchni pokoi mieszkalnych wraz z łazienkami i wc) dla 120 mieszkańców (zał. nr 1).
  • W związku z powyższym, iż osiągnięto zamierzony cel jakim było uzyskanie dodatkowej powierzchni dla zapewnienia 120 mieszkańcom pokoi mieszkalnych 1, 2, 3 i 4 -osobowych wraz z łazienkami i wc, proponuje się odstąpienie od realizacji zadań:
   1. remont i adaptacja poddasza na pokoje 1 i 2 osobowe dla 5 osób oraz 2 łazienki i 2 wc,
   2. zmniejszenie liczby miejsc ze 120 do 100.

 2. W związku z brakiem dodatkowych środków finansowych w budżecie Domu na zatrudnienie kadry w zespole opiekuńczo - terapeutycznym zgodnie z obowiązującym wskaźnikiem zatrudnienia, proponuje się przeniesienie realizacji zadania pn. "zwiększenie zatrudnienia zespołu opiekuńczo - terapeutycznego" na 2006 r.
 3. W programie naprawczym na rok 2005 zaplanowano zorganizowanie dla dzieci i młodzieży (mieszkańców DPS) zajęć z hipoterapii. W 2004 r. przeniesiono wszystkie dzieci i młodzież do Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, proponuje się zatem odstąpienie od realizacji tego zadania.

data opublikowania: 2005-08-08 09:49:26
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-08 09:49:26

Strona odwiedzona 983 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.