Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 595/2005 z dnia 2005-08-03

zmieniająca uchwałę Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 528/2005 z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dot. ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 6 pkt 4 Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów uczniom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński - na wyrównywanie szans edukacyjnych w roku szkolnym 2004/2005 umożliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości lub świadectwa maturalnego, stanowiący załącznik nr1 do uchwały nr XVIII/211/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 września 2004 r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1

§ 1 pkt. 3 - 6 uchwały Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 kwietnia 2005 r. Nr 528/2005 zmieniającej uchwałę z dnia 9 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznych wysokości stypendiów na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński otrzymuje nowe następujące brzmienie "Wysokość stypendiów dla uczniów w miesiącach od 1 marca 2005 r. do 30 czerwca 2005 r. wynosić będzie:

3) 117,00 za marzec 2005 r.
4) 117,00 zł za kwiecień 2005 r.
5) 117,00 zł za maj 2005 r.
6) 117,00 zł za czerwiec 2005 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Ewa De La Torre
Członek Zarządu Józef Ruciński
Etatowy Członek Zarządu Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmiana w wysokościach miesięcznych stawek stypendiów wynika z nieprzekazania przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie środków niewykorzystanych na wypłatę stypendiów w grudniu 2004 roku w części pochodzącej z budżetu państwa.
W 2004 r. w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie - Powiat Gryfiński otrzymał dofinansowanie na realizację projektu stypendialnego EFS. Środki z pierwszej transzy nie zostały w pełni wykorzystane. Zgodnie z wytycznymi zwrócono je na konto wskazane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie. Powyższe środki miały być przekazane przez Instytucję Wdrażającą - Beneficjentom na poczet stypendiów wypłacanych od stycznia 2005 roku. Instytucja Wdrażająca podała informację, że część pochodząca z budżetu państwa nie zostanie przekazana samorządom. Po złożeniu przez Beneficjentów rozliczenia ostatniej transzy Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawi decyzję o niewypłaceniu środków niewykorzystanych w grudniu 2004 r. w części pochodzącej z budżetu państwa.

data opublikowania: 2005-08-08 10:07:44
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-08 10:07:44

Strona odwiedzona 842 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.