Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 597/2005 z dnia 2005-08-09

w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 12.01.2005 r. w/s realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055), art. 407 w związku z art. 406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392, M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz.2124; z 2004 r. Nr 19, poz.177, M.P. z 2004 r. Nr 39, poz.693 i Nr 40, poz.706; Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2784; z 2005 r. Nr 25, poz.202, Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087), Uchwały Nr XXV/314/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r., Uchwały Nr XVIII/206/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.01.2005 r. zmienia się harmonogram rzeczowo-finansowy zadań realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie i nadaje się nową treść - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Pozostałe zapisy określone w Uchwale Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.01.2005 r. zostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

W związku ze zmianą planu Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie - Uchwała Rady Powiatu Nr XXV/314/2005 z dnia 29.06.2005 r., zachodzi konieczność zweryfikowania kwot przeznaczonych na zadania realizowane w roku bieżącym przez PZD.

W zmienionym planie funduszu zmniejszono kwoty na realizację następujących zadań:

 • Poprawa odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - droga nr 1362Z Wełtyń - Gajki. Na realizację tego zadania pozostała kwota 120.000 zł. Zmniejszenie kwoty realizacji w stosunku do planu uzyskano ze względu na możliwość podłączenia się do istniejącej sieci melioracji wodnych, przez co nie było konieczności budowy kolektora odprowadzającego ścieki opadowe.
 • Poprawa odprowadzania ścieków opadowych z dróg powiatowych - droga nr 1481Z ul. Mieszka I Gryfino. Na realizację tego zadania pozostała kwota 150.000 zł. Zadanie to realizowane jest wspólnie z Gminą Gryfino. Ze względu na rozszerzenie zakresu robót, spowodowane koniecznością odprowadzania ścieków opadowych na pas drogi krajowej (ul. Łużycka), opóźnieniu ulegnie uzyskanie pozwolenia na budowę. W roku bieżącym nie będzie możliwości ukończenia zadania w całości.
 • Zakup kosiarki wysięgnikowej. Kosiarka została zakupiona za kwotę ok. 40.000 zł.
  Powyższe kwoty zostały uwzględnione w niniejszej Uchwale Zarządu Powiatu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-08-12 14:33:42
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-12 14:33:42

Strona odwiedzona 850 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.