Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 598/2005 z dnia 2005-08-09

w sprawie powołania przedstawicieli Zarządu Powiatu w Gryfinie do udziału w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej do spraw przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32.ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn.zm.), § 5 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999r. w sprawie trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz.U.Nr 13, poz. 114) oraz § 59 ust.1 pkt 1 Statutu Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje Panią Lucynę Zawieruchę oraz Panią Barbarę Langer do reprezentowania Zarządu w pracach Komisji Inwentaryzacyjnej, której zadaniem jest przygotowanie dokumentacji do przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Gryfińskiego.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

§ 3

Traci moc uchwała Nr 6/99 z dnia 17 marca 1999r. Zarządu Powiatu w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 lutego 1999 r. w sprawie trybu przekazywania mienia Skarbu Państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania (Dz. U. Nr 13, poz. 114) w skład komisji wchodzi dwóch przedstawicieli wojewody, z których jeden jest przewodniczącym komisji, i dwóch przedstawicieli zarządu powiatu.

Zadaniem Komisji Inwentaryzacyjnej jest przygotowanie dokumentacji do przekazania mienia Skarbu Państwa na rzecz Powiatu Gryfińskiego. Uchwałą Zarządu Powiatu w Gryfinie Nr 6/99 z dnia 17 marca 1999r. została powołana Komisja Inwentaryzacyjna w składzie: Pan Eugeniusz Niedzielski i Pani Lucyna Zawierucha. Zmiana Komisji i powołanie nowego składu spowodowane jest przejściem Pana Eugeniusza Niedzielskiego na emeryturę i konieczność kontynuowania prac komisji.

Do przejęcia pozostały drogi powiatowe, które wymagają podziałów i wydzielenia z Lasów Państwowych.

Po wykonaniu prac geodezyjnych, działki wchodzące w ciąg dróg powiatowych, będą sukcesywnie przejmowane na własność Powiatu Gryfińskiego.

data opublikowania: 2005-08-12 14:35:48
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-12 14:35:48

Strona odwiedzona 926 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.