Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

119 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 600/2005 z dnia 2005-08-17

w sprawie zmiany Uchwały Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dn. 12.01.2005 r. w/s realizacji zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2005 r. przez Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055), art. 407 w związku z art. 406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392, M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz.2124; z 2004 r. Nr 19, poz.177, M.P. z 2004 r. Nr 39, poz.693 i Nr 40, poz.706; Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2784; z 2005 r. Nr 25, poz.202, Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087), Uchwały Nr XXV/314/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.06.2005 r. w sprawie zmian planu przychodów i wydatków oraz zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r., Uchwały Nr XVIII/206/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.01.2005 r. zmienia się § 2 pkt 2) i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:

2. Rachunki i faktury będą wystawiane na Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie, 74-110 Banie, ul. Baniewicka 2, za wyjątkiem zadania: "Budowa kanalizacji deszczowej - droga powiatową nr 136Z Wełtyń-Gajki, przejście przez Bartkowo", dla którego rachunki i faktury będą wystawiane na Powiat Gryfiński.

§ 2

Pozostałe postanowienia Uchwaly Nr 497/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.01.2005 r. oraz zmieniającej ją Uchwaly Nr 597 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 9.08.2005 r. zostają bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 12.01.2005 r.Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Niniejsza uchwała wprowadza zmianę w uchwale ze stycznia br. określającej dla Powiatowego Zarządu Dróg w Gryfinie zasady realizacji i rozliczania zadań z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiana ta dotyczy punktu stanowiącego, że rachunki i faktury przedkładane do rozliczenia będą wystawiane na Powiatowy Zarząd Dróg w Gryfinie.

Ponieważ zadanie "Budowa kanalizacji deszczowej - droga powiatową nr 136Z Wełtyń-Gajki, przejście przez Bartkowo" jest realizowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III, działanie 3.1 "Obszary Wiejskie" Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, którego beneficjantem jest Powiat Gryfiński, stąd konieczność zmiany postanowień Uchwały Zarządu ze stycznia br. w tym zakresie.

data opublikowania: 2005-08-23 14:01:24
data ostatniej aktualizacji: 2005-08-23 14:01:24

Strona odwiedzona 920 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.