Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

121 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 604/2005 z dnia 2005-09-07

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2005 Nr 14, poz.114, Nr 64, poz. 565), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę- 75.500 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 710 - Działalność usługowa- 25.500 zł
  rozdział 71015 - Nadzór budowlany
- 20.000 zł
  rozdział 71095 -Pozostała działalność
- 5.500 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 852 - Pomoc społeczna- 50.000 zł
  rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
- 50.000 zł
2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę- 75.500 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 710 - Działalność usługowa- 25.500 zł
  rozdział 71015 - Nadzór budowlany
- 20.000 zł
  rozdział 71095 -Pozostała działalność
- 5.500 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 852 - Pomoc społeczna- 50.000 zł
  rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
- 50.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 345/2005 z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w dziale 710 -Działalność usługowa, rozdziale 71015 - Nadzór budowlany, w kwocie 20.000zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń i wyposażenie nowych pomieszczeń biurowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie,
 2. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 362/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej w dziale 710 -Działalność usługowa, rozdziale 71095 -Pozostała działalność, w kwocie 5.500zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego do prowadzenia baz danych ewidencji gruntów i budynków,
 3. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 361/2005 z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, które przyznaje Powiatowi dotację celową na realizację bieżących zadań własnych (z rez. cel. budżetu państwa cz.83, poz. 60) w dziale 852 -Pomoc społeczna , rozdziale 85220 -Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, w kwocie 50.000zł z przeznaczeniem dofinansowanie sieci ośrodków i punktów interwencji kryzysowej.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-09-20 09:23:17
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-20 09:23:17

Strona odwiedzona 996 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.