Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

122 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 611/2005 z dnia 2005-09-14

w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala, co nastepuje:

§ 1

Upoważnia się:

 1. Pana Jerzego Bednarczyka - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Gryfinie
 2. Panią Dorotę Mielniczek - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie
 3. Pana Zbigniewa Niechciała - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie
 4. Panią Małgorzatę Ryss - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie
 5. Pana Henryka Wróbla - Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach
§ 2

Upoważnienie dotyczy niżej określonych czynności:

 1. potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej;
 2. potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń lub wykonywanie prac;
 3. w przypadku zakupu urządzeń, które nie zostały zamontowane, potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii protokołów odbioru urządzeń lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania;
 4. potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii wyciągów bankowych, przelewów bankowych oraz dowodów wypłaty stypendiów;
 5. poświadczonymi za zgodność z oryginałem innych dokumentów potwierdzającymi i uzasadniającymi prawidłową realizację Projektu, zgodnie z harmonogramem rzeczowym Projektu.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Gryfiński.

§ 4

Traci moc uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 475/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczania Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz uchwała Zarządu Powiatu w Gryfinie nr 602/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. zmieniająca uchwałę nr 475/2004 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów niezbędnych do rozliczenia Projektu - Stypendia EFS dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 13 czerwca 2005 r.

Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Etatowy Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus

data opublikowania: 2005-09-20 12:29:38
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-20 12:29:38

Strona odwiedzona 937 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.