Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

122 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 614/2005 z dnia 2005-09-14

w sprawie przyznania dotacji na zadania z zakresu zadania własnego powiatu realizowane przez organizacje pozarządowe w 2005 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 i art. 6 ust.1 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. Nr 62 poz.1592 z 2001r. zmiany Dz.U.Nr 23 poz.220 z 2002r.,Dz.U. Nr 62 poz.558 z 2002r., Dz.U. Nr 200 poz.1688 z 2002r., Dz.U.Nr 214 poz. 1806 z 2002r. ) i art. 118 ust. 3 w związku z ar. 118 ust. 1 i 2 oraz art. 25 Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. Nr 15 poz. 148 z 2003r. , zmiany Dz.U. Nr 45 poz. 391 z 2003r., Dz.U. Nr 65 poz. 594 z 2003r.) oraz Uchwałą Rady Powiatu w Gryfinie Nr VIII/76/2003 w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Przyznaje się dotacje na zadania z zakresu zadania własnego powiatu realizowane w 2005 roku następującym organizacjom pozarządowym:

 1. Krzywiński Ludowy Uczniowski Klub Sportowy, Żarczyn 15c/5, 74-121 Krzywin. Przyznana kwota dotacji - 2000 zł,
 2. Ośrodek Inicjatyw Proekologicznych "Stary Zagon", ul. Nadodrzańska 20, 74-120 Widuchowa. Przyznana kwota dotacji - 1000 zł
§ 2

Warunki realizacji zadania określa wzór umowy stanowiący załącznik do Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2003r. Nr 193, poz. 1891).

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

W związku z Uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/76/2003 w sprawie trybu zlecania do realizacji zadań publicznych powiatu o charakterze ponadgminnym, trybu postępowania o udzielenie na ten cel dotacji, sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli wykonywania zleconych zadań, ogłoszono konkurs na realizację tychże zadań przez organizacje pozarządowe. Powołana Komisja Konkursowa przeanalizowała oferty pod względem merytorycznym i formalnym. Po uwzględnieniu wysokości środków publicznych przeznaczonych na ten cel Komisja zaopiniowała oferty pozytywnie.

data opublikowania: 2005-09-20 12:33:28
data ostatniej aktualizacji: 2005-09-20 12:33:28

Strona odwiedzona 986 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.