Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

126 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 627/2005 z dnia 2005-10-05

zmieniającą uchwałę nr 500/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2005.

Na podstawie art. 32ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2001 r. Nr 142, poz. 1592, zmiany: Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz 1271, Dz.U z 2003 r, Nr 162 poz. 1568, Dz.U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055) oraz art. 128 ust. 2 pkt 2 i] ust.3 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2005 Nr 14 poz.114, Nr 64 poz. 565) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 500/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12 stycznia 2005 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, których są dysponentami na rok 2005, §1 otrzymuje brzmienie:

"Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych, których są dysponentami, w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej."

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2005 r.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Dotychczasowe upoważnienie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierowników służb, inspekcji i straży do dokonywania w toku wykonywania budżetu zmian w planach wydatków budżetowych w trybie przenoszenia kwot planowanych między paragrafami tego samego działu i rozdziału klasyfikacji budżetowej w pełnych złotych niniejszą uchwałą zmienia się na możliwość przenoszenia kwot w groszach, co jest zasadnym ze względu na konieczność prowadzenia planu wydatków w groszach środków pochodzących z funduszy unijnych.

data opublikowania: 2005-10-12 15:01:44
data ostatniej aktualizacji: 2005-10-12 15:01:44

Strona odwiedzona 778 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.