Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

130 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 634/2005 z dnia 2005-10-26

w sprawie harmonogramu i trybu przekazania zadania pn. "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu" - Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek z siedzibą w Niegowie.

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz.U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz.U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759), art.12 ust. 2 pkt. 3 i 6, art. 26 ust. 4, art. 28, ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm. Dz.U. z 2003r. Nr 60, poz. 535, Nr 124, poz. 1152, Nr 139, poz. 1324, Nr 229, poz. 2276, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 145, poz. 1535, Nr 146, poz. 1546, Nr 213, poz. 2155, Dz.U. z 2005r. Nr 10, poz. 66) i § 5 uchwały nr … Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia …. w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: "Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu". Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zobowiązuje się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu do:
  1. Przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w drodze spisu z natury wszystkich aktywów i pasywów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2005r., w terminie do 15 stycznia 2006 roku.,
  2. Odprowadzenia w całości dochodów, które stanowią dochód powiatu do dnia 31 grudnia 2005r.,
  3. Intensyfikacji działań dotyczących ściągalności należności z tytułu odpłatności mieszkańca za pobyt w domu pomocy, z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zweryfikowania zaangażowania wydatków w takim zakresie, aby na dzień 31 grudnia 2005r. stanowiły minimalny poziom,
  4. Poinformowania dostawców towarów i usług o zmianie formy organizacyjno-prawnej i cesji umów zawartych do realizacji po terminie 31 grudnia 2005r.,
  5. Przeprowadzenia osobnej wyceny zapasów magazynowych, sfinansowanych ze środków budżetowych i otrzymanych od darczyńców,
  6. Przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji depozytów mieszkańców,
  7. Sporządzenia bilansu jednostki budżetowej wraz ze wszystkimi sprawozdaniami statystycznymi oraz załącznikami na dzień 31 grudnia 2005r. oraz dokonania rozliczenia z budżetem powiatu rozliczeń publiczno-prawnych,
  8. Dokonania pełnej inwentaryzacji akt osobowych, w trybie rozporządzenia Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.)
§ 2
 1. Zobowiązuje się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu do sporządzenia bilansu jednostki budżetowej wraz ze wszystkimi sprawozdaniami statystycznymi oraz załącznikami na dzień 31 grudnia 2005r. oraz dokonania rozliczenia z budżetem powiatu i rozliczeń publiczno-prawnych.
 2. Dokumenty pełnej inwentaryzacji spisu z natury stanowią załączniki do sprawozdawczości.
§ 3

Zobowiązuje się Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu do dokonania pełnej inwentaryzacji akt osobowych, w trybie Rozporządzenia Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z 28.05.1996r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.) oraz rozliczenia spraw pracowniczych.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.

§ 5

Traci moc Uchwała nr 538/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16 maja 2005r. w sprawie harmonogramu i trybu przekazania zadania: Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie i w Moryniu organizacjom pozarządowym.

§ 6

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu w Gryfinie - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

W związku z umową nr 1/PCPR/DPS-Moryń/2005 z dnia 28 września 2005r., zawartą pomiędzy Powiatem Gryfińskim a Zgromadzeniem Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu", istnieje konieczność przeprowadzenia przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, zgodnie z harmonogramem następujących działań:

 1. przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji w drodze spisu z natury wszystkich aktywów i pasywów wg. stanu na dzień 31 grudnia 2005r., w terminie do 15 stycznia 2006 roku.,
 2. odprowadzenia w całości dochodów, które stanowią dochód powiatu do dnia 31 grudnia 2005r.,
 3. intensyfikacji działań dotyczących ściągalności należności z tytułu odpłatności mieszkańca za pobyt w domu pomocy, z tytułu najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zweryfikowania zaangażowania wydatków w takim zakresie, aby na dzień 31 grudnia 2005r. stanowiły minimalny poziom,
 4. poinformowania dostawców towarów i usług o zmianie formy organizacyjno-prawnej i cesji umów zawartych do realizacji po terminie 31 grudnia 2005r.,
 5. przeprowadzenia osobnej wyceny zapasów magazynowych, sfinansowanych ze środków budżetowych i otrzymanych od darczyńców,
 6. przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji depozytów mieszkańców,
 7. sporządzenia bilansu jednostki budżetowej wraz ze wszystkimi sprawozdaniami statystycznymi oraz załącznikami na dzień 31 grudnia 2005r. oraz dokonania rozliczenia z budżetem powiatu rozliczeń publiczno-prawnych,
 8. dokonania pełnej inwentaryzacji akt osobowych, w trybie rozporządzenia Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 28 maja 1996r. (Dz.U. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.).

data opublikowania: 2005-11-02 08:28:26
data ostatniej aktualizacji: 2005-11-02 08:28:26

Strona odwiedzona 882 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.