Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

130 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 635/2005 z dnia 2005-10-26

o zmianie uchwały w sprawie realizacji zadania z zakresu "Edukacji ekologicznej" ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie w 2005 r.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2, art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz.1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz.1055), art. 407 w związku z art. 406 pkt 1 ustawy z dnia 21kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001 r. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz.1229; M.P. z 2002 r. Nr 49, poz.715; Dz.U. z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 233, poz.1957; z 2003 r. Nr 46, poz.392, M.P. z 2003 r. Nr 50, poz.782 i 783; Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz.717 i 721, Nr 162, poz.1568, Nr 175, poz.1693, Nr 190, poz.1865 i Nr 217, poz.2124; z 2004 r. Nr 19, poz.177, M.P. z 2004 r. Nr 39, poz.693 i Nr 40, poz.706; Dz.U. z 2004 r. Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz.875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.959, Nr 121, poz.1263, Nr 273, poz.2703 i Nr 281, poz.2784; z 2005 r. Nr 25, poz.202, Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz.1087), Uchwały Nr XXVII/354/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28.09.2005 r. w sprawie zmian w zestawieniu przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie na 2005 r., Uchwały Nr XVIII/206/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2004 r. w sprawie w sprawie zasad i trybu przyznawania środków finansowych z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr 506/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2005 r. zmienia się § 2 pkt 5) i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
"5) Termin realizacji zadania: rozpoczęcie zadania następuje z dniem otrzymania informacji, o której mowa w §2 p.3, a zakończenie upływa z dniem 30.11.2005 r."

§ 2

W Uchwale Nr 506/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2005 r. zmienia się § 2 pkt 6) i nadaje mu nowe, następujące brzmienie:
"6) Termin całkowitego rozliczenia zadania: 16.12.2005 r."

§ 3

Pozostałe postanowienia Uchwały Nr 506/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2005 r. zostają bez zmian.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiNiniejsza uchwała wprowadza zmianę w Uchwale Nr 506/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2005 r. określającej dla Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie zasady realizacji i rozliczania zadania pt. "Z ekologią za pan brat", wykonywanego z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiana ta dotyczy punktów określających terminy zakończenia i rozliczenia zadania. Pismem z dnia 25.10.2005 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie wystąpił o przedłużenie tych terminów w następujący sposób:

 • termin zakończenia zadania - zmiana z 31.10.2005 r. na 30.11.2005 r.
 • termin rozliczenia zadania - zmiana z 15.11.2005 r. na 16.12.2005 r.

W uzasadnieniu swojego wniosku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie napisał, że zakup sprzętu komputerowego, który przewidziano w ramach realizacji tego zadania musiał zostać skorelowany z zakupem sprzętu komputerowego dla PUP z innych środków, co wiązało się z kolei z koniecznością zastosowania procedury przetargu nieograniczonego oraz koniecznością uzyskania zgody z Ministerstwa Gospodarki i Pracy.

data opublikowania: 2005-11-02 08:35:39
data ostatniej aktualizacji: 2005-11-02 08:35:39

Strona odwiedzona 885 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.