Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

133 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 647/2005 z dnia 2005-11-21

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.

Na podstawie § 5 Uchwały Nr XXIII/289/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2005r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2005r. Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

§ 2

Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie na zadanie rehabilitacji zawodowej w następujący sposób:

 1. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolnej - 60.000,00 zł
 2. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 5.273,00 zł
§ 3

Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadanie rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 1. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę - 30.000,00 zł
 2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 35.273,00 zł
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Rada Powiatu w Uchwale Nr XXIII/289/2005 z dnia 30 kwietnia 2005r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków PFRON oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadnia w 2005r. przyjęła do realizacji zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej środki w następujący sposób:

 1. Szkolenia i przekwalifikowania zawodowe osób niepełnosprawnych - 10.000,00 zł
 2. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej - 120.000,00 zł

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie pismem z dnia 10.10.2005 r. w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na rehabilitacje zawodową przekazuje kwotę 65.273,00 zł z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną.

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie na zadanie rehabilitacji zawodowej w następujący sposób:

 1. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolnej - 60.000,00 zł
 2. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych - 5.273,00 zł

  Proponuje się zwiększenie planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadanie rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę - 30.000,00 zł
 4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów - 35.273,00 zł
Tabela nr 1. Zapotrzebowanie na środki finansowe rehabilitacja społeczna
Lp. Nazwa zadania Liczba złożonych wniosków Liczba zrealizowanych wniosków Kwota dofinansowaniaPozostało do realizacji
 liczbakwota
1. Środki pomocnicze, przedmioty ortopedyczne74040299.973,0033835.273,00
2. Bariery funkcjonalne8424240.122,006430.000,00
3. Ogółem    65.273

data opublikowania: 2005-11-28 15:00:39
data ostatniej aktualizacji: 2005-11-28 15:00:39

Strona odwiedzona 903 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.