Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

133 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 650/2005 z dnia 2005-11-21

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703 ) oraz na podstawie § 19 Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 24.400 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 24.400 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - 24.400 zł
§ 2
 1. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 194.957 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 156.500 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej -156.500 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centrum pomocy rodzinie - 38.457 zł

 2. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 170.557 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 170.557 zł
   • rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej -132.100 zł
   • rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 38.457 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. zmniejszeniem się liczby mieszkańców w domach pomocy społecznej od 01.01.2005 do 30.11.2005 zmniejszeniu uległa kwota dotacji z której finansowane są wydatki w domach pomocy społecznej. Kwota wynikająca z przyznanej dotacji przypadającej na 1 pensjonariusza, która uległa zmniejszeniu kształtuje się następująco:
  1. DPS Nowe Czarnowo - 14 osób x 1.252 zł =17.528 zł
  2. DPS Moryń - 14 osób x 1.252 zł = 17.528 zł
  3. DSP Trzcińsko Zdrój - 20 osób x 1.252 zł = 25.040.zł
  4. DPS Dębce - 77 osób x 1.252 zł = 96.404 zł
  Łącznie zmniejszenia wydatków finansowanych dotacją w poszczególnych domach pomocy stanowią kwotę 156.500 zł
 2. pismem Wojewody Zachodniopomorskiego znak:PS..MO.3051/211/2005 środki w kwocie 132.100 zł pochodzące ze zwolnionej w Powiecie Gryfińskim dotacji w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej w II półroczu 2005 r. zostają przeznaczone na dofinansowanie bieżącej działalności Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 3. zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 456/2005 z dnia 10 października 2005 r. w sprawie zmian w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego na rok 2005, w którym zmniejszono Powiatowi dotację celowa w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 24.400 zł, w związku ze zmniejszeniem się liczby mieszkańców domów pomocy społecznej objętych dotacją za okres od czerwca do listopada 2005 r.
 4. wnioskiem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o zmianę w planie wydatków budżetowych, z powodu konieczności zabezpieczenia środków własnych na realizację zadania w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej. W dotychczasowym planie finansowym w rozdziale 85220 znajduje się kwota 5.000 zł. Niniejszą uchwałą zmniejsza się planu wydatków budżetowych w dziale 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie -38.457 zł zabezpieczając środki na realizację zadania.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-11-28 15:02:33
data ostatniej aktualizacji: 2005-11-28 15:02:33

Strona odwiedzona 802 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.