Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

133 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 651/2005 z dnia 2005-11-21

w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 oraz ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703 ) oraz na podstawie § 19 Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 220.096 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 130.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 130.000 zł
   • dział 852- Pomoc społeczna - 90.096 zł
   • rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - 90.096 zł
§ 2
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 224.096 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 134.000 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 134.000 zł
   • dział 852- Pomoc społeczna - 90.096 zł
   • rozdział 85202- Domy pomocy społecznej - 90.096 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 4.000 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801-Oświata i wychowanie - 4.000 zł
   • rozdział 80195-Pozostała działalność - 4.000 zł
§ 3

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 460/2005 z dnia 10 października 2005r., w którym zwiększono Powiatowi Gryfińskiemu dotacje celowe (z rezerwy celowej budżetu państwa cz.83, poz. 11) na łączną kwotę 220.096 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Kontraktu Wojewódzkiego na rok 2005, z tego:
  1. w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80130 - Szkoły zawodowe przyznano dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu na kwotę 130.000 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Docieplenie budynku sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie",
  2. w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85202 - Domy pomocy społecznej, przyznano dotację celową na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu w kwocie 90.096 zł, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Adaptacja pomieszczeń na łazienki i pokoje mieszkalne w Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku Zdroju"
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o przeznaczenie środków w kwocie 4.000 zł znajdujących się dotychczas w planie finansowym Wydziału Edukacji dla ZSP Nr 2 w Chojnie z przeznaczeniem na organizację obchodów 40-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Chojnie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-11-28 15:03:48
data ostatniej aktualizacji: 2005-11-28 15:03:48

Strona odwiedzona 928 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.