Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

139 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 660/2005 z dnia 2005-12-13

w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Powiat Gryfiński jest organem założycielskim

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 marca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1592, oraz Dz.U. z 2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806) w związku z art. 10 ust. 6 i 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi ( Dz. U. nr 26, poz. 306 ze zm.: z 2001 r. Dz.U. Nr 85 poz. 924, Nr 154 poz. 1799; z 2002 r. Dz.U. Nr 113 poz. 984; z 2003 r. Dz.U. Nr 45 poz. 391, Nr 60 poz. 535, Nr 280 poz. 1759; z 2004 r. Dz.U> Nr 116 poz. 1207), Zarząd Powiatu w Gryfinie, uchwala co następuję:

§ 1

Użyte w uchwale określenia oznaczają:

Podmiot - jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 1 pkt 16 ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi,
Uprawniony - dyrektor samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
Rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591; z późn. zm.) poprzedzający rok, w którym przyznaje się nagrodę roczną.

§ 2

O przyznanie nagrody rocznej dla uprawnionego wnioskuje w imieniu Rady Społecznej działającej przy tym podmiocie jej Przewodniczący.

§ 3

Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do uchwały.
Do wniosku załącza się uchwalę rady społecznej w sprawie przyznania nagrody uprawnionemu.

§ 4

Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest Zarząd Powiatu w Gryfinie.

§ 5

Właściwy organ może przyznać nagrodę roczną, jeżeli podmiot:

 1. poprawił wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie straty netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności finansowej),
 2. efektywnie wdrażał i realizował plany restrukturyzacji lub rozwoju,
 3. terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
 4. prawidłowo realizował zadania wynikające ze statutu podmiotu,
 5. uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
§ 6
 1. Nagroda roczna ma charakter uznaniowy i może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych.
 2. W przypadku zmiany formy organizacyjno - prawnej podmiotu prawnego, związanej z łączeniem lub podziałem, wypłata nagrody może nastąpić, jeżeli uprawniony pełnił funkcję lub zajmował swoje stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie organizacyjno-prawnej podmiotu.
 3. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej składany jest w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy.
 4. Oceny wyników działalności podmiotu dokonują uprawnieni do wnioskowania o przyznanie nagrody rocznej.
 5. Wzór wniosku o przyznanie nagrody rocznej stanowi załącznik do uchwały.
 6. Do wniosku załącza się uchwalę rady społecznej w sprawie przyznania nagrody uprawnionemu
§ 7

Wypłata przyznanej nagrody rocznej pochodzi ze środków własnych podmiotu.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław Sakowski


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-16 14:08:25
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-16 14:08:25

Strona odwiedzona 925 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.