Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 663/2005 z dnia 2005-12-21

w sprawie zlecenia Zgromadzeniu Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie, przy ul. Klonowej 1, świadczenia nieodpłatnie usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moryniu, samochodem Ford- Transit nr rejestracyjny ZGR 89 RA, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 i ust.2 pkt3 w związku z art.4 ust. 1 pkt5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym / tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, oraz uchwałą nr XXIX/362/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zlecenia organizacji pozarządowej realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: ,, Prowadzenie i rozwój infrastruktury Domu Pomocy Społecznej o zasięgu ponadgminnym w Moryniu", Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
 1. Wyraża się zgodę na świadczenie nieodpłatnie przez Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego z siedzibą w Niegowie przy ul. Klonowej 1, usług przewozowych dla osób niepełnosprawnych - mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Moryniu.
 2. Nieodpłatne usługi przewozowe dla osób określonych w ust.1 świadczone będą samochodem marki Ford Transit nr rejestracyjny ZGR 89 RA, stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego.
§ 2

Świadczenie usług określonych w §1 ust.1 nastąpi na podstawie umowy zlecenia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław Sakowski

data opublikowania: 2005-12-28 14:24:30
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-28 14:24:30

Strona odwiedzona 868 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.