Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 675/2005 z dnia 2005-12-21

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) oraz Uchwały Nr XXIX/381/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXIX/381/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta BusUZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXIX/381/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Otrzymaniem rezerwy subwencji ogólnej w kwocie 558.363 zł. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone są na uzupełnienie dochodów powiatu (Pismo Ministra Finansów ST4-4822-733/2005 z dnia 19.10.2005 r.)
 2. Wnioskiem Naczelnika wydziału Promocji, Informacji i Współpracy Międzynarodowej o zwiększenie planu wydatków w kwocie 14.600 zł na realizacje zadań bieżących wydziału w dziale 750 - Administracja publiczna, rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 24.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pochodnych od dodatków do wynagrodzeń oraz podwyżek płac pracowników Powiatowego Urzędy Pracy w Gryfinie oraz filii PUP w Chojnie.
 4. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Powiatowego Urzędu Pracy (zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za media, pokrycie części kosztów przeprowadzonego arbitrażu).
 5. Przeznaczeniem środków w kwocie 100.000 zł na realizację programów naprawczych w domach pomocy społecznej z Powiatu Gryfińskiego.
 6. Zwiększeniem planu finansowego Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki o kwotę 150.000 zł z przeznaczeniem na uzupełnianie niedoborów w planach finansowych jednostek oświatowych.
 7. Zwiększeniem rezerwy ogólnej o kwotę 249.763 zł na nieprzewidziane wydatki, które następuje przy jednoczesnym spełnieniu warunków wynikających z art.116 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-28 14:38:06
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-28 14:38:06

Strona odwiedzona 908 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.