Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 681/2005 z dnia 2005-12-21

w sprawie zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005

Na podstawie art. 126 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703, Dz.U. z 2005 r.Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) oraz Uchwały Nr XXIX/376/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXIX/376/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 roku w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.

§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta BusUZASADNIENIE

Ustalenie wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wykonawców zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Nr XXIX/376/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie zmian budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2005.
Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano w związku:

 1. Wnioskiem dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Dębcach o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami w dziale 852- Pomoc społeczna, 85202 - Domy pomocy społecznej o kwotę 76.000 zł, uzyskanymi z odpłatności za pobyt od mieszkańców.
 2. Wnioskiem dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o zwiększenie planu finansowego jednostki w związku z osiągniętymi ponadplanowymi dochodami w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa uzyskane z najmu pomieszczeń użytkowych internatu o kwotę 16.640 zł. Uzyskane środki przeznacza się na doposażenia pomieszczeń kuchni i stołówki w placówce.
 3. Wnioskiem Wydziału Edukacji o ujęcie w budżecie na rok 2005 środków w wysokości 6.014,27 zł (80% wartości grantu) w związku z realizacją przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie projektu Sokrates-Comenius Akcja 1 pn. "Tolerancyjni mimo różnic?".
 4. Koniecznością zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów pochodzących z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gryfinie. Uchwałą Nr XXVI/351/2005 Rady Powiatu w Gryfinie został zwiększony budżet Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 dotacją pochodzącą z PFOŚIGW w Gryfinie w kwocie 250.000 zł. W uchwale ustalającej układ wykonawczy do ww uchwały ustalono paragraf dotacji 6260 - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. Po stronie wydatków środki umieszczono w planie w paragrafie wydatków bieżących 4270 - Zakup usług remontowych (wymóg Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu). W uchwale Nr XX/57/S/2005 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 października 2005 r. stwierdzono nieistotne naruszenie prawa polegające na złej klasyfikacji planu dochodów (paragraf 6260 powinien być zastąpiony paragrafem 2440) W związku z tym konieczne jest zakwalifikowanie dotacji z funduszu w paragraf 2440 - Dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych. Zmiany w planie dochodów budżetowych należą wyłącznie do kompetencji Rady Powiatu.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-28 14:43:20
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-28 14:43:20

Strona odwiedzona 916 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.