Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 682/2005 z dnia 2005-12-21

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust 2 pkt 1ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) oraz § 19 Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 218.501 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801- Oświata i wychowanie -205.567 zł
   • rozdział 80102 - Szkoły podstawowe specjalne - 14.063zł
   • rozdział 80120 - Licea ogólnokształcące - 39.139 zł
   • rozdział 80130 - Szkoły zawodowe - 152.365 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna -9.934 zł
   • rozdział 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie - 9.934 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.000 zł
   • rozdział 85403 - Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 1.360 zł
   • rozdział 85406 - Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym specjalistyczne - 1.640 zł

 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 218.501 zł
  • z tytułu realizacji zadań własnych:
   • dział 801- Oświata i wychowanie - 205.567 zł
   • rozdział 80123 - Licea profilowane - 43.665 zł
   • rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne - 689 zł
   • rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 11.213 zł
   • rozdział 80195 - Pozostała działalność - 150.000 zł
   • dział 852 - Pomoc społeczna - 9.934 zł
   • rozdział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 9.934 zł
   • dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 3.000 zł
   • rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - 3.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta BusUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków budżetowych dokonuje się w związku z:

 1. Aprobatą Zarządu Powiatu w Gryfinie (posiedzienie z dnia 8 i 13 grudnia 2005) wniosku Naczelnika Wydziału Edukacji , Kultury, Sportu i Turystyki o zwiększenie planów wydatków budżetowych jednostek oświatowych na łączną kwotę 164.902 zł. Zwiększenia planów dokonuje się ze środków, znajdujących w dyspozycji Naczelnik Wydziału Edukacji,
 2. Pozytywnym rozpatrzeniem przez Zarząd Powiatu w Gryfinie na posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2005 wniosku dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie o zmianę w planie finansowym PCPR w dziale 852 - Pomoc społeczna. Zmniejsza się pan wydatków w rozdziale 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowacze, przeznaczony na usamodzielnienia osób upuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze - (zabezpieczone środki są większe od rzeczywistych potrzeb). Zwiększenie planu wydatków dotyczy rozdziału 85218 - Powiatowe centra pomocy rodzinie z przeznaczeniem na uzupełnienie brakującego wyposażenia pomieszczeń PCPR w związku z planowaną zmianą lokalizacji.
 3. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o zmianę w planie wydatków między rozdziałami (zwiększenie 80130 - Szkoły zawodowe, zmniejszenie 80123 - Licea profilowane) o kwotę 43.665 zł

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2005-12-28 14:43:20
data ostatniej aktualizacji: 2005-12-28 14:43:20

Strona odwiedzona 826 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.