Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

142 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 686/2005 z dnia 2005-12-30

w sprawie przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pomiędzy zadaniami.

Na podstawie § 5 Uchwały Nr XXIII/289/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 30 kwietnia 2005r. w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz wysokości środków przeznaczonych na te zadania w 2005r. Zarząd Powiatu uchwala, co następuje;

§ 1

Na wniosek Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dokonuje się przesunięcia środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną.

§ 2
 1. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie na zadanie rehabilitacji zawodowej w następujący sposób:
  • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych o kwotę 145,11 zł
 2. Zmniejsza się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadania z rehabilitacji społecznej w następujący sposób:
  • Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 7.531,00 zł,
  • Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 6.426,00 zł.
§ 3

Zwiększa się plan wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadanie rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 • Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów o kwotę – 14.102,11 zł.
§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu – Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie pismem z dnia 12.12.2005 r. w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na rehabilitację zawodową przekazuje kwotę 145,11 zł z przeznaczeniem na rehabilitację społeczną.

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gryfinie na zadanie rehabilitacji zawodowej w następujący sposób:

 • Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – o kwotę: 145,11 zł

Proponuje się zmniejszenie planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadanie z rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych o kwotę 6.426,00 zł.
 2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych o kwotę 7.531,00 zł.

Proponuje się zwiększenie planu wydatków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie na zadanie rehabilitacji społecznej w następujący sposób:

 1. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 14.102,11 zł.

data opublikowania: 2006-01-04 08:32:14
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-04 08:32:14

Strona odwiedzona 768 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.