Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

142 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 689/2005 z dnia 2005-12-30

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Gryfińskiego na rok 2005 oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu na rok 2005

Na podstawie art. 128 ust 2 pkt 1ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148, zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 96 poz. 874, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz.1851, Dz.U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177, Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135, Nr 273 poz. 2703) oraz § 19 Uchwały Nr XX/246/2004 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2005 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1
 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 24.825 zł
   z tytułu realizacji zadań własnych:
   dział 801- Oświata i wychowanie - 20.825 zł
    rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne - 16.354 zł
    rozdział 80130 – Szkoły zawodowe - 4.471 zł
   dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.000 zł
    rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne - 1.000 zł
    rozdział 85419 – Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze – 3.000 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 24.825 zł
   z tytułu realizacji zadań własnych:
   dział 801- Oświata i wychowanie - 20.825 zł
    rozdział 80111 – Gimnazja specjalne - 12.399 zł
    rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 8.426 zł
   dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 4.000 zł
    rozdział 85446 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 4.000 zł
§ 2

Ustala się układ wykonawczy do w/w zmian zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Zarządu Powiatu – Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu – Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu – Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu – Bronisław SakowskiUZASADNIENIE
 1. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mieszkowicach o zmianę w planie wydatków między rozdziałami 80130 i 80146 o kwotę 4.471 zł oraz zmianę o kwotę 1.000 zł między rozdziałami 85446 i 85410.
 2. Wnioskiem dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o zmianę w planie wydatków między rozdziałami 80102, 80111 i 80146 o kwotę 19.354 zł oraz zmianę o kwotę 3.000zł między rozdziałami 85446 i 85419.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-01-04 09:46:45
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-04 09:46:45

Strona odwiedzona 761 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.