Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

143 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 692/2006 z dnia 2006-01-04

w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006

Na podstawie art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104) oraz Uchwały Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2006 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się układ wykonawczy budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w następujących kwotach:
1. Dochody budżetu Powiatu - 49.824.566 zł załącznik nr 1,3 -22,
2. Wydatki budżetu Powiatu - 48.274.566 zł załącznik nr 2, 3-22.

§ 2
 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków z tytułu rozmów telefonicznych dokonywane w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na subkonto wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.
 2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków, o których mowa w pkt 1 w poprzednich latach budżetowych przekazywane są na subkonto dochodów.
 3. Jednostki budżetowe pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań własnych powiatu przekazują na rachunek bieżący budżetu powiatu, według stanu środków na:
  • 4 dzień miesiąca - 49.824.566 w terminie do dnia 7 danego miesiąca,
  • 25 dzień miesiąca - w terminie do dnia 28 danego miesiąca, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.
§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2006 roku.


Przewodniczący Zarządu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu - Józef Ruciński
Członek Zarządu - Adam Nycz
Członek Zarządu - Danuta Bus
Członek Zarządu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Na podstawie art. 186 ust.1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych ustala się układ wykonawczy do Uchwały Nr XXX/386/2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 14 grudnia 2005 w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2006 według pełnej klasyfikacji budżetowej w podziale na wykonawców.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2006-01-06 14:43:31
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-06 14:43:31

Strona odwiedzona 944 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.