Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

II Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
27.10.2002 - 27.10.2006

144 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 699/2006 z dnia 2006-01-11

w sprawie określenia miesięcznej stawki dotacji na jednego ucznia szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej w roku budżetowym 2006.

Na podstawie art.32 ust. 2 pkt 2 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 3 załącznika do uchwały Nr XXXI/ 396/ 2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego, Zarząd Powiatu Gryfińskiego uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się miesięczną kwotę dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego na jednego ucznia w szkołach niepublicznych dla dorosłych:

 1. liceach ogólnokształcących, uzupełniających liceach ogólnokształcących - 62,00 zł,
 2. technikach zawodowych, szkołach policealnych - 78,00 zł.
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2006 roku.Przewodniczący Zarządu Powiatu - Ewa De La Torre
Członek Zarządu Powiatu - Józef Ruciński
Członek Zarządu Powiatu - Adam Nycz
Członek Zarządu Powiatu - Danuta Bus
Członek Zarządu Powiatu - Bronisław SakowskiUZASADNIENIE

Podstawą do określenia stawki dotacji na jednego ucznia jest art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz uchwała Nr XXXI/ 396/ 2005 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych funkcjonujących na terenie Powiatu Gryfińskiego. Wysokość dotacji na jednego ucznia w szkołach dla dorosłych, posiadających uprawnienia szkoły publicznej zależna jest od kwoty wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju ustalonej w budżecie Powiatu.

Wyliczenie kosztów utrzymania ucznia w celu ustalenia wysokości dotacji dla szkół niepublicznych w roku 2006:

 1. Koszt utrzymania 1 ucznia w liceach ogólnokształcących dla dorosłych (w zł)

  Nazwa szkoły Wydatki budżetowe 2006 Liczba uczniów Koszt 1 ucznia/ rok Koszt 1 ucznia/ m-c 50% szkoły niepubliczne
  ZSP Nr 2 w Gryfinie 81 945,60 55 1 489,92 124,16 ok. 62,00


 2. Koszt utrzymania 1 ucznia w szkołach zawodowych dla dorosłych (w zł)

  Nazwa szkoły Wydatki budżetowe 2006 Liczba uczniów Koszt 1 ucznia/ rok Koszt 1 ucznia/ m-c 50% szkoły niepubliczne
  ZSP Nr 2 w Gryfinie 76 506,00 41 1 866,00 155,50 ok. 78,00

Proponuje się przyjęcie uchwały o powyższej treści.

data opublikowania: 2006-01-13 12:29:57
data ostatniej aktualizacji: 2006-01-13 12:29:57

Strona odwiedzona 851 razy
Inf. przygotowana przez: Marcin Wegner
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.